Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 2/2018

 

Zarządzenie Nr 2/ 2018

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z 2014 r. poz. 1752) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 8/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie

„§ 2. Podstawę prawną działania Domu stanowią:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

5) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.),

7) Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.”;

 

  1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C, przeznaczonym dla 32 osób pełnoletnich (kobiet i mężczyzn).”;

 

  1. w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Działania Domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Praca wolontariuszy odbywa się pod bezpośrednim nadzorem pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.”;

 

  1. w § 14 w ust. 3 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„2) zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych stwierdzające zasadność pobytu w Domu,

3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia uczestnika i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności
w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,”;

  1. w § 18 uchyla się pkt 1;

  2. w § 19:

  1. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie obserwacji uczestników,”,

  1. pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) dbanie o bezpieczeństwo uczestników,”;

 

  1. w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) korzystania z wszystkich form zajęć proponowanych przez Dom,”;

 

  1. w § 24 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przestrzegania Regulaminu uczestnika Domu szczegółowo określającego zasady korzystania z Domu.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 2.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-22 16:40:47 141 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 22-02-2018 16:40:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 23-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:22:06