Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 6/2018

 

Zarządzenie Nr 6/2018

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

z dnia 3 września 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.

Na podstawie art. 68, 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 późn. zm.) oraz § 15 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, zarządzam, co następuje:

§ 1

Samoocena kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w terminie od 01 października 2018 r. do 05 października 2018 r.

§ 2

1. Samoocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet, które będą wypełniać wszyscy pracownicy.

2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

3. Kierownik jednostki sporządza zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet i dokonuje ich analizy pod kątem adekwatności procedur, wraz z propozycją ewentualnych zmian.

4. Przygotowanie kwestionariuszy /ankiet powierza się kierownikowi jednostki.

5. Przed rozpoczęciem procesu samooceny kierownik jednostki przeprowadzi szkolenie wszystkich pracowników w zakresie celu samooceny i sposobu jej przeprowadzenia.

§ 3

1. Kierownik jednostki  sporządza zbiorczy Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.

 

2. Wzór Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania  Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018

Kierownika ŚDS w Sławnie

z dnia 3 września 2018 r.

 

Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej

 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok 2018

 

 

1. W dniach od ….... do ……… została przeprowadzona  samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok ...

2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników jednostki i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.

3.Samoocena została przeprowadzona w formie kwestionariuszy/ anonimowych ankiet, przez kierownika jednostki.

4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:

- odpowiedzi „TAK” …..%

- odpowiedzi „NIE” …....%

- odpowiedzi „Trudno ocenić”…..%

Powyższe oznacza, że:

- 0 - 50% odpowiedzi TAK - w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- 51 - 75% odpowiedzi TAK -w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- 76 - 100% odpowiedzi Tak -w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ (należy pisać zidentyfikowane ryzyka)

 

b)

…………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………..................................

(należy opisać słabości kontroli zarządczej)

 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

(należy opisać proponowane działania naprawcze)

 

6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej.

 

7. Wszystkie „Kwestionariusze/Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie przeprowadzonej za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok … znajduje się u kierownika jednostki.

 

Sporządził:

 

……………………..…………………………….

(data i podpis kierownika)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 03-12-2018 18:40:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 03-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:23:31