Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 12/2018

                          Zarządzenie Nr  12 / 2018                  
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.  poz. 395 z późn. zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych w przepisach:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.  z 2018 r. poz. 109), zarządzam co następuje:
§ 1.  W załączniku nr 2 do  Zarządzenia Nr 6/2014  Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia  5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie nowe brzmienie otrzymuje:
1)    pkt 2
„2.  Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych  z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych”,
2)    pkt 3
„3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania”,
3)    pkt 9
„9. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która  polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych”,

4)    pkt 13
„13. Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości  ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartość w momencie oddania do używania ( z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych )”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r..
 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 12.pdf (PDF, 64KB) 2018-12-24 08:05:18 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 24-12-2018 08:05:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:26:11